Ene-Margit Tiit "Õpetaja"


Ene-Margit Tiit "Õpetaja". Ettekanne matemaatikaprofessor Gunnar Kangro 100. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolekul.


Lisainfo veebis: http://kangro100.ut.ee/movies/ettekandekoosolek/