Külliki Karu "Mälestusi isast"


Külliki Karu "Mälestusi isast". Ettekanne matemaatikaprofessor Gunnar Kangro 100. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolekul.


Lisainfo veebis: http://kangro100.ut.ee/movies/ettekandekoosolek/