III Ühemõõtmeline analüüs


E-kursuse "Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS'i abil)" materjalid


Lisainfo veebis: https://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/17869