Eesti Vabariigi 91. aastapäeva kontsertaktus

20.02.2009 1795 vaatamist kontsertaktus Pidulikud sündmusedEesti Vabariigi 91. aastapäeva kontsertaktus

Rektoraadi, ülikooli valitsuse liikmed ning külalised sisenevad aulasse
Aulasse tuuakse Eesti Vabariigi ja ülikooli lipp
Eesti Vabariigi hümn
Tartu Ülikooli rektori, professor Alar Karise avakõne
A. Ritsing / L. Koidula "Teretus" - Tartu Akadeemiline Meeskoor
Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse ja EL õiguse dotsendi, dr. iur. Lauri
Mälksoo ettekanne "Eesti riik ja väikerahvaste enesemääramisõiguse tulevik"
P. Sarapik / J. Liiv "Ta lendab mesipuu poole" - Tartu Akadeemiline
Meeskoor
Lennart Meri teadustöö auhindade, Ernst Jaaksoni stipendiumi ning
Tartu Ülikooli aumärkide üleandmine
M. Härma / J. Liiv "Meeste laul" - Tartu Akadeemiline Meeskoor
Tartu linnapea Urmas Kruuse tervitus
Ajaloo eriala 2. aasta üliõpilase Ragnar Saage tervitus

Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/526203