Karjäärikohvik
Leopold Parts "Akadeemilistes rännakutes tagasi tulevikku"

Video by: UTTV 16.02.2016 4656 views More about the University


 


Tartu ülikooli karjäärikohvik toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab olema ettevõtlik.

Külas on maailmarändur, geeniteadlane ja Cambridge'i ülikooli labori juhataja Loepold Parts..

Vestlust juhtis TÜ matemaatilise analüüsi lektor ning teadus- ja arendusosakonna teadustalituse juhataja Kristel Mikkor .


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/karjaarikohvik