Konverents "Äriseadustik 20:
Eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused"
Plenaaristung

Video by: UTTV 22.10.2015 2568 views LawLisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/ariseadustiku-20-aastapaeva-konverents