Vadim Semjonov

Klipi teostus: Pavel Kodotšigov 12.11.2014 2019 vaatamist Varia


Kvantitatiivmeetodite kasutamisest värsiteooria uuringutes sünkroonses ja diakroonses aspektis