Privaatsuse ja andmekaitse eetilised küsimused 6, Peter Hustinx

Klipi teostus: Eve Tisler 09.01.2013 4697 vaatamist Varia


Peter Hustinx, Euroopa Andmekaitse Peainspektor. EU Data Protection Law - Current State and Future Perspectives

Konverents privaatsuse ja andmekaitse eetilistest küsimustest. Privaatsuse ja andmekaitse eetilised küsimused
Globaalsed ja lokaalsed väljakutsed

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Andmekaitse Inspektsioon.
Konverentsi toetavad Justiitsministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

Konverentsi patroon on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

Konverentsi eesmärk on käsitleda privaatsuse ja andmekaitse eri aspekte ja probleeme.
Privaatsuse mõistel on erinev sisu nii teadus-, kirjandus- kui õigusringkondades, mistõttu alustame konverentsi privaatsuse olemuse ja mõiste välja selgitamisega. Arutleme peamiste küsimuste üle privaatsuse loomu ja sisu kohta, samuti uurime privaatsust kui eetilist väärtust.
Sõnastame lahendusi vajavaid probleeme ja vaatleme valdkonna õiguslikke regulatsioone ning nende koosmõju uute tehnoloogiatega. Konverentsi käigus antakse ülevaade Euroopa privaatsuse kaitse põhimõtetest ja sellega kaasneva õigusliku kultuuri arenemise ajaloost. Kavas on analüüsida Euroopa Komisjoni poolt väljapakutud andmekaitse reformikava ning sellega kaasnevaid võimalikke mõjusid nii Eestile kui ka Euroopale kui tervikule. Praktilise poole pealt vaatleme muutusi, mis on tekkinud tehnoloogia arengu tagajärjel. Vaatleme konkreetsete tehnoloogiate juures tehtavaid eetilisi valikuid, iseäranis neid, kus privaatsuse kaitse nimel ohverdatakse mõned teised põhiväärtused. Näiteks on eraelu- ja andmekaitse küsimused päevakorral isikute ja kaupade vaba liikumise põhimõtet teostades, samuti Internetis surfamise ja sotsiaalvõrgustikes suhtlemise puhul.


Lisainfo veebis: http://www.eetika.ee/1174448