"Psühholoogilised eeldused, millel tugineb ühiskond" Prof. Jüri Allik (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)